สศท.1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ( Chief of Operation) จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562

        วันที่ 29 มกราคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการ้กษตรที่ 1 มอบหมายให้ นางวิชชุดา กันตีวงศ์ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางศิริพร มณีวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ( Chief of Operation) จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2075282769231950&__tn__=-UC-R