ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 23 มกราคม 2562 นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ แผนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 124 ชั้น 2

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2047530528669371