ผอ.สศท.1 และเจ้าหน้าที่ ยินดีต้อนรับเลขานุการกรม สศก. และคณะทำงานโครงการคลินิกเพื่อให้คำปรึกษา

          ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษญ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะทำงานโครงการคลินิกเพื่อให้คำปรึกษา ได้แก่ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติราชการ การกำหนดคุณสมบัติและความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน การมอบอำนาจ การใช้รถยนต์เพื่อปฏิบัติราชการ งานพัสดุ และ ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินราชการ เป็นต้น
         การประชุมหารือดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมจงสกุล ชั้น2 อาคารสำนักงาน มีเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้ารับฟัง 21 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2063214567105437&__tn__=-UC-R