สศท.1 ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเอกภาพและบูรณาแผนบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2562

        ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) จังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเอกภาพและบูรณาแผนบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประมาณการผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือล่วงหน้า ได้แก่ ลิ้นจี่ ลำไย ในฤดูกาลผลิต ปี 2562 รวมถึงการบูรณาการแผนบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลผลิตที่จะเกิดขึ้น การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2058484397578454&__tn__=-UC-R