สศท.1 ประชุมติดตามสถานการณ์ไม้ผลระดับจังหวัด ปี 2562 จ.เชียงราย

        วันที่ 16 มกราคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) ได้มอบหมายให้นายนิคม ใจโอบอ้อม นักวิชาการสถิติชำนาญการ และนายพินิจ มะกรูดอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์ไม้ผลระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมแสนฟ้า โรงแรมอินคำ จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมหารือพร้อมจัดทำข้อมูลไม้ผลเอกภาพและประมาณการผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ในฤดูกาลผลิต ปี 2562 ล่วงหน้า สำหรับใช้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการผลได้ วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผลผลิตร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2055796184513942