เจ้าหน้าที่ สศท.2 ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ใน”งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2562” เพื่อประกอบพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานพิธีวันยุทธหัตถีเพื่อเทอดพระเกียรติ ในวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก