แอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” เครื่องมือวางแผนการผลิตเกษตรกรไทยยุค 4.0

แอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” เครื่องมือวางแผนการผลิตเกษตรกรไทยยุค 4.0 วันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ไปนำเสนอแอพพลิเคชั่น "ฟาร์ม D" ให้เกษตรกรผู้จัดการแปลงใหญ่ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติโครงการการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ เพื่อให้นำไปใช้เป็นเครื่องมือวางแผนการผลิตหรือออกแบบฟาร์ม สำหรับเกษตรกรแปลงใหญ่ ใช้วางแผนการผลิตสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ ภายใต้ข้อจำกัดที่ดินที่เกษตรกรมีอยู่ โดยมีเกษตรกรที่เป็นผู้จัดการแปลงใหญ่เข้าร่วมรับฟังและทดลองใช้แอพพลิเคชั่นฟาร์มดีประมาณ 80 ท่าน ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม *****

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2119791048109985