ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2562

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2562
 
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีสหพัฒนา  อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,000 บาท/ตัน

หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.35 บาท/กก.

 
ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 2.10 บาท/กก.

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 2.40  บาท/กก.
 
ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 48.11 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ราคา 48.10 บาท/กก.


น้ำยางพาราสด
ร้านแสงตะวันการยาง  จ.สุราษฎร์ธานี 47.00 บาท/กก.
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด จ.นครศรีธรรมราช 49.00 บาท/กก.
 
หอมแดงสด
จุดรับซื้อเจ๊อ้วน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 7.00 บาท/กก.

หอมหัวใหญ่ ตัดจุก เบอร์ 1
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 13.50 บาท/กก.


หอมหัวใหญ่ ตัดจุก เบอร์ 2
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 7.00 บาท/กก.
 
หอมหัวใหญ่ ตัดจุก เบอร์ 3
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 4.00 บาท/กก.
 
หอมหัวใหญ่ ตัดจุก คละ
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ ฝาง จ.เชียงใหม่ 11.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ราคา 9.00 บาท/กก.

ทุเรียนหมอทอง ส่งออกเกรด AB

ตลาดผลไม้เขาสมิง  อ.เขาสมิง  จ.ตราด 120.00 บาท/กก.


สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  5.20 บาท/กก.


มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่
แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 600.00 บาท/ร้อยผล
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก  อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 800.00 บาท/ร้อยผล

 
มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 400.00 บาท/ร้อยผล
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 300.00 บาท/ร้อยผล

สุกร
ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 70.00 บาท/กก.

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 36.00 บาท/กก.
 
ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 220.00 บาท/ร้อยฟอง
 
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 140.00 บาท/กก.