สศก. นำเสนอแอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D”

สศก. นำเสนอแอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” ให้เกษตรกรผู้จัดการแปลงใหญ่นำไปเผยแพร่ วันที่ 13 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 4 จังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ไปนำเสนอแอพพลิเคชั่น "ฟาร์ม D" ให้เกษตรที่เป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติโครงการการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ เพื่อให้นำไปใช้เป็นเครื่องมือวางแผนการผลิตหรือออกแบบฟาร์มผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) โดยศูนย์สารสนเทศการเกษตรได้บรรยายถึงการใช้แอพพลิเคชั่นในการวางแผนการผลิตสำหรับเกษตรกรแปลงใหญ่ และการวางแผนการผลิตแปลงเล็กของเกษตรกรเองให้มีการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลายมีรายได้ทั้งในระยะสั้นและระยาวตลอดปี ภายใต้ข้อจำกัดที่ดินที่เกษตรกรมีอยู่ โดยมีเกษตรกรที่เป็นผู้จัดการแปลงใหญ่เข้าร่วมรับฟังและทดลองใช้แอพพลิเคชั่นฟาร์มดีประมาณ 170 ท่าน ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยภายหลังจากนี้เกษตรกรผู้จัดการแปลงใหญ่จะนำไปเผยแพร่ขยายผลในพื้นที่ตนเองให้เกษตรกรรายอื่นได้รับทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป *****

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2118767414879015