ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ราคารายวัน  ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีสหพัฒนา  อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 15,000 บาท/ตัน

 

หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.15 บาท/กก.

 

ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 3.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 3.50 บาท/กก. 

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 3.20 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 3.30 บาท/กก.

 

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

.ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 47.70 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 47.17 บาท/กก

 

น้ำยางพาราสด

ร้านแสงตะวันการยาง  จ.สุราษฎร์ธานี 40.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 42.00 บาท/กก.

 

ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB

จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 95.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 100.00 บาท/กก.

 

เงาะโรงเรียน

ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.คราด 30.00 บาท/กก

จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 42.00 บาท/กก.

 

มังคุดคละ

จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 30.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 35.00 บาท/กก.

 

ลองกอง เบอร์ 1

จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 42.00 บาท/กก.

 

ลองกอง เบอร์ 2

จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 32.00 บาท/กก.

 

ลำไยทั้งช่อพันธ์ุ อีดอ เกรด AA

จุดรับซื้อ บริษัท ซินฮั้ว จำกัด อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 38.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 37.00 บาท/กก.

 

ลำไยทั้งช่อพันธ์ุ อีดอ เกรด A

จุดรับซื้อ บริษัท ซินฮั้ว จำกัด อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 27.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 26.00 บาท/กก.

 

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7.50 บาท/กก.

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 700.00 บาท/ร้อยผล

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก  อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 600.00 บาท/ร้อยผล

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 350.00 บาท/กก.

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 200.00 บาท/ร้อยผล

 

สุกร

.ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 68.00 บาท/กก

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 37.00 บาท/กก.

 

ไข่ไก่สด

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 280.00 บาท/ร้อยฟอง

 

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 145.00 บาท/กก.