ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2562

ราคารายวัน  ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2562

 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีสหพัฒนา  อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 15,000 บาท/ตัน

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%

หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8.00 บาท/กก.

 

หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.10 บาท/กก.

 

ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 3.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ราคา 2.90 บาท/กก.

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 3.20 บาท/กก.

 

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 55.99 บาท/กก.

 

น้ำยางพาราสด

ร้านแสงตะวันการยาง  จ.สุราษฎร์ธานี 49.00 บาท/กก.

 

เงาะโรงเรียน

ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.คราด 28.00 บาท/กก.

 

ลิ้นจี่ฮงฮวยเกรด AA

บริษัท ซินฮั้ว จำกัด อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ - บาท/กก.

 

ลิ้นจี่ฮงฮวยเกรด A

บริษัท ซินฮั้ว จำกัด อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ - บาท/กก.

 

ลิ้นจี่จักรพรรดิ์เกรด AA

บริษัท ซินฮั้ว จำกัด อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 80.00 บาท/กก.

 

ลิ้นจี่จักรพรรดิ์เกรด AA

บริษัท ซินฮั้ว จำกัด อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 70.00 บาท/กก.

 

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 8.40 บาท/กก.

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 700.00 บาท/ร้อยผล

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก  อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 700.00 บาท/ร้อยผล 

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 400.00 บาท/กก.

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 200.00 บาท/ร้อยผล

 

สุกร

ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 74.00 บาท/กก.

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 36.00 บาท/กก.

 

ไข่ไก่สด

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 270.00 บาท/ร้อยฟอง

 

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 135.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ราคา 140.00 บาท/กก.