ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2562

ราคารายวัน  ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2562
 
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีสหพัฒนา  อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,000 บาท/ตัน
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%
หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8.30 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ราคา 8.40 บาท/กก. 

หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.35 บาท/กก.
 
ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 2.10 บาท/กก. 
บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 2.50 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 49.85 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ราคา 49.75 บาท/กก. 
 
น้ำยางพาราสด
ร้านแสงตะวันการยาง  จ.สุราษฎร์ธานี 48.00 บาท/กก. 
 
หอมแดงสด
จุดรับซื้อเจ๊อ้วน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 5.00 บาท/กก.
 
หอมหัวใหญ่ ตัดจุก คละ
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 13.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ราคา 12.00 บาท/กก.
 
ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB
ตลาดผลไม้เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 110.00 บาท ราคาลดลงจากวันที่ 29 มีนาคม ที่ราคา 120.00 บาท/กก.
 
มังคุดผิวมันขนาดใหญ่
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.คราด 65.00 บาท/กก.
 
เงาะโรงเรียน
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.คราด 42.00 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  6.20 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ราคา 5.80 บาท/กก.

 
มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่
แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 600.00 บาท/ร้อยผล
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก  อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 900.00 บาท/ร้อยผล
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 500.00 บาท/ร้อยผล ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ราคา 450.00 บาท/ร้อยผล
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 400.00 บาท/ร้อยผล ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ราคา 350.00 บาท/ร้อยผล
 
สุกร
ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 70.00 บาท/กก.
 
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 36.00 บาท/กก.
 
ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 220.00 บาท/ร้อยฟอง
 
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 140.00 บาท/กก.