ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2562

ราคารายวัน  ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2562
 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีสหพัฒนา  อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,000 บาท/ตัน
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%
หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8.40 บาท/กก.
 
หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.35 บาท/กก.
 
ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 2.10 บาท/กก. 
บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 2.50 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 49.72 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ราคา 49.70 บาท/กก. 
 
น้ำยางพาราสด
ร้านแสงตะวันการยาง  จ.สุราษฎร์ธานี 48.00 บาท/กก. 
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด จ.นครศรีธรรมราช - บาท/กก.
 
หอมแดงสด
จุดรับซื้อเจ๊อ้วน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 5.00 บาท/กก.
 
หอมหัวใหญ่ ตัดจุก เบอร์ 1
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ - บาท/กก.
 
หอมหัวใหญ่ ตัดจุก เบอร์ 2
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ - บาท/กก.
 
หอมหัวใหญ่ ตัดจุก เบอร์ 3
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ - บาท/กก.
 
หอมหัวใหญ่ ตัดจุก คละ
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ ฝาง จ.เชียงใหม่ 12.00 บาท/กก. 
 
ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB
ตลาดผลไม้เขาสมิง  อ.เขาสมิง  จ.ตราด 120.00 บาท/กก.
 
สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  5.80 บาท/กก.
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่
แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 600.00 บาท/ร้อยผล
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก  อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 800.00 บาท/ร้อยผล
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 400.00 บาท/ร้อยผล
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 300.00 บาท/ร้อยผล
 
สุกร
ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 70.00 บาท/กก.
 
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 36.00 บาท/กก.
 
ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 220.00 บาท/ร้อยฟอง
 
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 140.00 บาท/กก.