พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงาน APTERR ศูนย์กลางเพื่อการบริหารจัดการสู่เป้าหมาย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะหน่วยประสานงานหลักของไทย ในองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ประสบความสำเร็จในการเสนอให้รัฐบาลไทยตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกให้แก่สำนักเลขานุการ APTERR และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในไทย ซึ่งมีผล