การหารือการจัดทำหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ระหว่างรัฐร่วมเอกชนและภาคการเกษตร

      วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หารือการจัดทำหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ระหว่างรัฐร่วมเอกชนและภาคการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขา สศก. อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2632238463531905