เลขาธิการ สศก. ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ กษ.

      วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว ในประเด็น MOU Big Data และ การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง ณ ห้อง 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2605116412910777