สศก. ลงนามกับ บ.ทิพยประกันชีวิต โครงการประกันชีวิตกลุ่ม

      วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และนายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริการด้านการตลาด บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และนายสมศักดิ์ พงศ์ไพฑูรย์ หัวหน้างานส่วนการตลาดประกันกลุ่ม บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการประกันชีวิตกลุ่ม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งนี้ สศก.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการคุ้มครองสมาชิกกองทุนออมทรัพย์ กรณีที่สมาชิกผู้กู้ยืมเงินแล้วเสียชีวิต เพื่อเป็นการลดภาระและความเสี่ยงของผู้ค้ำประกัน นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาชิกกองทุนออมทรัพย์และผู้ค้ำประกัน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2604879489601136