เลขาธิการ สศก. ประชุมหารือปรับโครงสร้างสำนักงานเลขานุการกรม

      วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมหารือการปรับโครงสร้างสำนักงานเลขานุการกรม ณ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2604737959615289