เลขาธิการ สศก. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรฯ ประจำ

      วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้รับโปรดเกล้าฯ ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2514734581948961