เลขาธิการ สศก. ร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณปี 2563

      วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณปี 2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พรบ. งบประมาณปี 2563 โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 134 -135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2512254362196983