เลขาธิการ สศก. หารือในประเด็นสหรัฐฯ เตรียมยกเลิกสิทธิ์ GSP ของไทย

      วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย รองเลขาธิการฯ ทั้ง 2 ท่าน คือ ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว และนางอัญชนา ตราโช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือเตรียมการรับมือในประเด็นสหรัฐฯ ยกเลิกสิทธิ์ GSP กับสินค้าเกษตรของประเทศไทย ณ ห้องประชุมสำนักเลขาธิการ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2505899212832498