เลขาธิการ สศก. ร่วมเสวนา Business Today Forum ครั้งที่ 3

      วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับเกียรติร่วมเสวนาในงานสัมมนา Business Today Forum “ทรานส์ฟอร์มเกษตรไทย ส่งออกก้าวไกลตลาดโลก” ในหัวข้อ “BIG DATA พลังขับเคลื่อนเกษตรไทย 4.0” ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/