เลขาธิการ สศก. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

      วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/