เลขาธิการ สศก.ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร

      วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 52 พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) จังหวัดลพบุรี ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร ๑ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบนโยบายสำคัญในงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร โดยเน้นย้ำถึงการดำเนินงาน Big Data กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมี สศก. เป็นหน่วยงานผู้ดำเนินการจัดทำ Big Data ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งเร่งผลักดัน “(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ....” ซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2491183140970772