สลก. ร่วมแสดงความยินดีกับลธก.สศก.

        วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สลก.) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน / ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของ สลก. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ สำนักเลขาธิการ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม สศก.

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=467730703953395&ref=page_internal