การประชุมผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

      วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อทราบแผนงานงบประมาณในการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2563

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2451129354976151