สศก. จัดพิธีรับมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการ สศก.

      วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดพิธีรับมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระหว่าง นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2451094558312964