เลขาธิการ สศก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน

      วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ได้แก่ ศาลพระภูมิ รูปปั้น ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ศาลปู่ย่า และ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2451010131654740