เลขาธิการ สศก. กราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผู้เกษียณอายุราชการ กราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ได้แก่ ศาลพระภูมิ รูปปั้น ดร.สมนึก ศรีปลั่ง และ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในวาระ เลขาธิการ สศก. ครบเกษียณอายุราชการ และนายฉันทานนท์ วรรณเขจร ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2449272491828504&__tn__=-UC-R