สศก. ร่วมเปิดกิจกรรม จิตอาสากระทรวงเกษตรฯ

       วันที่ 23 กันยายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี และนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม พร้อมคณะ ร่วมรับฟังการมอบนโยบาย “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ พื้นฟู ดูแล ผู้ประสบภัย” และแนวทางการเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลด โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการลุ่มน้ำชี-มูล โดยอธิบดีกรมชลประทาน รวมทั้งรับฟังสถานการณ์อุทกภัย การบริหารจัดการและการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู 10 จังหวัด โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ณ สำนักชลประทานที่ 7 อ.เมือง จ. อุบลราชธานี ทั้งนี้ มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังจุดรับฟังการมอบนโยบายพร้อมกันรวม 20 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ มหาสารคาม อํานาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร กาฬสินธุ์ และนครพนม หลังจากนั้น เลขาธิการ สศก. ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ พื้นฟู ดูแล ผู้ประสบภัย” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โอกาสนี้ ได้ร่วมปล่อยคาราวานเครื่องจักร เครื่องมือ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเวที “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นฟูครอบครัวเกษตรกร ดูแลช่วยเหลือหลังน้ำลด” ได้มีพิธีเปิดพร้อมกันรวม 9 จังหวัด โดยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประจําแต่ละจังหวัดเป็นประธานเปิดกิจกรรม ประกอบด้วย มหาสารคาม อํานาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร กาฬสินธุ์ และนครพนม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2436333119789108