ลธก.สศก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือ ศกอ. ประสบอุทกภัย

       วันที่ 22 กันยายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี และนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจเกษตรกร ซึ่งเป็นเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ที่ประสบอุทกภัยและวาตภัยส่งผลต่อที่พักอาศัยและแปลงผลผลิตเสียหายในจังหวัดอุบลราชธานี 4 ราย คือ นางจิราภรณ์ สาระไทย ศกอ. อำเภอดอนมดแดง นางสาวจิตอารีย์ ประสานพันธ์ ศกอ. อำเภอนาเยีย และนายประยุทธ อุทธสิงห์ ศกอ. อำเภอเขื่องใน และนายสมัย สบายใจ ศกอ. อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2434973483258405