พิธีปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตร (รุ่นพิเศษ)”

        วันที่ 20 กันยายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตร (รุ่นพิเศษ) พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน 39 คน โดยมี นางศศิญา  ปานตั้น เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงานการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อาคารนวัตกรรม ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับโลกซึ่งมีผลกระทบต่อภาคการเกษตร เสริมสร้างศักยภาพ และความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีอย่างเฉียบพลันต่อไป


 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2431202496968837