การบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาประเทศ

        วันที่ 6 กันยายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาประเทศ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตร (รุ่นพิเศษ)" โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา มาบรรยาย ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2405908446164909