พิธีลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ สศก. และ ธ.ก.ส

            พิธีลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ สศก. และ ธ.ก.ส. วันที่ 3 กันยายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง สศก.และ ธ.ก.ส. เพื่อผลักดันความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสนับสนุน ข้อมูลทางวิชาการ การวิจัย การประเมินผล และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางการเกษตรของเกษตรกร และบริการแก่ประชาชน ณ ห้องโถง ชั้น 2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานใหญ่ อาคารทาวเวอร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2400545206701233