การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2562” ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นนำมาพัฒนาผลงานวิชาการให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการของ สศก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2391828920906195