ลธก.สศก. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาวิชาการ “สานนโยบายและความร่วมมือสู่การพัฒนาการเกษตร”

       วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสาวจริยา  สุทธิไชยา  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “รัฐบาลใหม่กับนโยบายการเกษตร”  ในโครงการสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 “สานนโยบายและความร่วมมือสู่การพัฒนาการเกษตร” และพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุณูปการต่อการส่งเสริมการเกษตรและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน-ไทย  ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศไต้หวัน-ไทย โดยมีนายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศไต้หวัน-ไทย เป็นประธาน มีวัตถุประสงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารับทราบนโยบายด้านการเกษตรของไทย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านวิชาการเกษตรระหว่างไทยและไต้หวันร่วมกันต่อไป ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2379491148806639