ลธก.สศก. ลงพื้นที่ดูงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ แก้มลิงคลองสระแก-วังม้า และลำพลับพลา ลำน้ำเสียว

      วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 และคณะลงพื้นที่ดูงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ แก้มลิงคลองสระแก-วังม้า และลำพลับพลา ลำน้ำเสียว ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยพบปะพูดคุยกับนายเพิ่ม วันดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/?ref=bookmarks