ลธก.สศก. ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด จ.ระยอง

      วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะ ลงพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่สับปะรด จังหวัดระยอง โดยเข้าเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยกับสมาชิกแปลงใหญ่สับปะรด (แปลงปี 2560) ซึ่งมีนายพิมล สิทธิเวช ประธานแปลงใหญ่ และนายสุเทพ พุทธธาพร เกษตรอำเภอนิคมพัฒนา ผู้จัดการแปลง พร้อมสมาชิก ให้การต้อนรับ ณ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ทั้งนี้ สศก. ยังได้แนะนำแอพพลิเคชั่นฟาร์ม D ซึ่งสศก. ได้ใช้แนวคิดการจัดการฟาร์มโดยนำข้อมูลทั้งด้านการผลิตและราคาของแต่ละจังหวัดมาวิเคราะห์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผน และตัดสินใจผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสมด้วยตนเอง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2257330574356031