สศก.ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

      วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Viraphanh Sychareun รองอธิบดีกรมนโยบายและกฎหมาย และคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาด้านเกษตร ป่าไม้ และการพัฒนาชนบท ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2256926124396476