ลธก. ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชุมพร

วันที่ 11 เมษายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนายชาญชัย ศศิธร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 และคณะ ติดตามการลงพื้นที่ของนางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ เพื่อติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชุมพร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/roae8/