ลธก.สศก. เป็นประธานเปิดอบรม สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 22 เมษายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมีวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" บรรยายให้แก่ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ภาพโดย : วิทยากรจิตอาสา 904 รุ่น 2/61 กลุ่ม 3

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2177229862366103