สศก. จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดพิธีรดนำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 โดยมีนางสาว จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ในการนี้ เลขาธิการ สศก. ได้กล่าวอวยพรแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยอันเป็นการสืบสานประเพณีไทยอันดีงามร่วมกัน ณ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2157941984294891