ลธก.สศก. ให้สัมภาษณ์ในรายการเดินหน้าปฏิรูป

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์ในรายการเดินหน้าปฏิรูป ประเด็นการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) และประเด็นโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยางโดยออกอากาศในรายการเดินหน้าปฏิรูป วันที่ 19 และ 26 พฤศจิกายน 2561 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1942861675802924