ลธก.สศก. ร่วมประชุมฝ่ายเศรษฐกิจ คสช.

        วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2557-2561 ณ ห้องประชุมฝายเสนาธิการ 1 กองบัญชาการทหารอากาศ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1942761105812981