เลขาธิการ สศก. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารฯ

เลขาธิการ สศก. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เข้าร่วมการประชุมและการแสดงนิทรรศการผลงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 5 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ซึ่ง สศก.ร่วมแสดงผลงานในฐานะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปภาคการเกษตร และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรที่สำคัญ 5 ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน)

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1935129686576123