สศก. จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการ สศก.

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระหว่างนางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในวาระ 1 ตุลาคม 2561 นางสาวจริยา สุทธิไชยา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม พึ่งบุญ ชั้น 8 โอกาสนี้ เลขาธิการ สศก. ได้มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สศก. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในครั้งนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1901189369970155