ลธก. สศก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สศก. ในวาระเข้ารับตำแหน่ง

เลขาธิการ. สศก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ในวาระเข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ได้แก่ ศาลพระภูมิ รูปปั้น ดร.สมนึก ศรีปลั่ง และ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในวาระดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีคณะ ผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1892183720870720