สศก. ร่วมลงพื้นที่สวนป่าเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า

วันที่ 17 กันยายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมสวนป่าเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ณ สวนป่าของนายชัยศักดิ์ เกศามูล บ้านเลขที่ 39 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1875296089226150