ข้าราชการบรรจุใหม่พบผู้บริหาร

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารให้ข้าราชการบรรจุใหม่เข้าพบ ณ ห้องประชุมชูประกอบ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดีต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1818043508284742