ลธก. สศก. ให้สัมภาษณ์ในรายการ คนเฝ้าข่าว

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์ในรายการ คนเฝ้าข่าว ในประเด็น รัฐบาลเตรียมจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรอินทร์แห่งชาติ และข้อมูลภาพรวมเกษตรอินทรีย์ไทยในปัจจุบัน ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3 3SD ช่อง 28

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/photos/a.1817940821628344.1073744452.305326962889745/1817940981628328/?type=3&theater;